בחירת עו"ד מלווה דיירים ותפקידו  בפרויקטים של התחדשות עירונית

פרויקט התחדשות עירונית הינו פרויקט מורכב המשלב בתוכו הליכים משפטיים המצריכים ליווי משפטי מקצועי. לכן אנו ממליצים לבעלי הנכסים המצויים בהליך של התחדשות עירונית, לבחור עורך דין אשר ילווה את  התהליך עוד בשלבי ההתארגנות הראשונים.

 נציגות הדיירים ותפקידיה בפרויקט של התחדשות עירונית

נציגות דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית מהווה את הקול, הפה והאוזניים של כלל בעלי הנכסים, והינה המפתח להצלחה של כל פרויקט התחדשות עירונית. מדובר במקבץ של אנשים, אשר פועלים בהתנדבות ואמונים על ייצוג האינטרסים של הדיירים המושפעים מהפרויקט.